Poziom wody w Zatoce Puckiej i Gdańskiej na podstawie Modelu Ekohydrodynamicznego Instytutu Ocanografii Uniwersytetu Gdańskiego


¬ródło:
1. Model Ekohydrodynamiczny Instytutu Ocanografii Uniwersytetu Gdańskiego